Aktualności

2014-10-01 16:10:37

Rekrutacja do Kliniki „Prawa człowieka a podatki” 2014/2015

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza studentów wydziałów prawa do odbycia rocznej, nieodpłatnej praktyki w programie edukacyjno - interwencyjnym Klinika „Prawa człowieka a podatki”, realizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Termin: rok akademicki 2014/2015

więcej...

2014-09-17 11:33:29

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej w działalności organizacji pozarządowych - zaproszenie do udziału w warsztatach organizowanych przez INPRIS

9 września 2014. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli/przedstawicielki organizacji pozarządowych z całej Polski do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach, których celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności dotyczących wykorzystywania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPP) w działaniach organizacji pozarządowych.

więcej...

2014-09-17 11:29:25

Szkolenie z zakresu nowych dyrektyw UE dotyczących gwarancji procesowych w postępowaniu karnym

Fair Trials International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają prawników zajmujących się sprawami karnymi do wzięcia udziału w rekrutacji na szkolenie z zakresu nowych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących gwarancji procesowych w postępowaniu karnym.

więcej...

2014-09-10 14:31:54

Zaproszenie na konferencję "Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych"

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza na konferencję w ramach projektu: „Rodziny z wyboru w Polsce”. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie raport pt.: „Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych”. Konferencja odbędzie się 30 września 2014 r. godz. 10.00 – 14.00, w Pałacu Staszica (PAN), sala im. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

więcej...

2014-09-05 12:41:04

Zapraszenie na debatę „Polska (z)mowa nienawiści“

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego „Fundusz Mediów” zapraszają na debatę „Polska (z)mowa nienawiści“, która odbędzie się w poniedziałek 8 września 2014 roku o godzinie 19:00 w MiTo art. café. books, ul. Waryńskiego 28, Warszawa.

więcej...

Szczególnie polecamy

2014-09-21 15:33:27

TK o ustawie Prawo o zgromadzeniach

18 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski grup posłów na Sejm oraz RPO dotyczące przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Część przepisów ustawy uznano za niezgodne z Konstytucją RP. 

więcej...

2014-08-09 18:38:31

SAS przeciwko Francji

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do uzewnętrzniania przynależności wyznaniowej za pomocą symboliki religijnej i charakterystycznych elementów ubioru budzą zwykle duże zainteresowanie opinii publicznej. Jest to zrozumiałe, bo zazwyczaj gra toczy się o coś więcej niż tylko o odzież i symbole – przy okazji sporów tego typu ścierają się przeciwstawne wizje miejsca religii w życiu publicznym oraz powstają pytania o granice respektowania odmienności religijnej. Nie inaczej stało się w przypadku wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 lipca 2014 r. (skarga nr 43835/11), wydanego przez Wielką Izbę ETPCz w sprawie S.A.S. przeciwko Francji.

więcej...

2014-08-09 18:11:20

S.A.S. v. FRANCE

Komentarz autorstwa dr Wojciecha Brzozowskiego do wyroku ETPCz ws. S.A.S. przeciwko Francji w sprawie uzewnętrzniania przynależności wyznaniowej za pomocą symboliki religijnej.

więcej...

2014-07-30 20:39:23

Rodzina nie dla osoby uzgadniającej płeć. Wyrok ETPCz ws. Hämäläinen przeciwko Finlandii

Komentarz Wiktora Dynarskiego, Przewodniczącego Fundacji Trans-Fuzja ws. wyroku ETPCz z 16 lipca 2014. r., w którym Trybunał, uznał, że transseksualność stanowi wystarczający powód do zakończenia związku małżeńskiego, nawet gdy osoby będące w związku nie widzą powodu do rozwodu bądź innego zakończenia relacji.

więcej...

2013-12-12 12:15:50

Wyrok z 18 czerwca 2013 r. w sprawie Nencheva i in. v. Bułgaria

Skarga dotyczyła zgonów piętnaściorga dzieci i młodych osób, które miały miejsce zimą 1996-1997 w domu pomocy społecznej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w miejscowości Dzhurkovo w Bułgarii. Najprawdopodobniej przyczyną tych zgonów były bardzo złe warunki pobytowe. Najprawdopodobniej, gdyż nigdy oficjalnie nie wyjaśniono przyczyny tych zgonów, co w dużym stopniu wynikło z faktu nieprzeprowadzenia sekcji zwłok i dwuletniej zwłoki z wszczęciem postępowania karnego w ich sprawie

więcej...