Aktualności

2016-02-09 15:47:01

Wykład pt. Dlaczego państwa prawa nam "nie wychodzi"?

Zapraszamy na wykład otwarty prof. Ewy Łętowskiej, który odbędzie się 23 lutego br. o godz. 17.00 na Uniwersytecie Warszawskim, Aula Starej Biblioteki UW. Wykład odbywa się w ramach cyklu "8 wykładów na nowe tysiąclecie"  

więcej...

2016-01-29 10:20:15

Konstytucyjny Turniej Sądowy

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w trzeciej edycji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego. Do udziału zapraszamy studentów prawa, aplikantów adwokackich oraz radcowskich. Rozgrywki będą odbywać się w ramach dwóch lig - studenckiej i aplikanckiej. W obu ligach obowiązuje ten sam kazus.

więcej...

2016-01-28 10:53:59

Konferencja "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości"

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na konferencję "Członkowie grup narażonych na dyskryminację a wymiar sprawiedliwości". Konferencja odbędzie się 12 lutego br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.

więcej...

2016-01-27 10:28:13

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dzień ten został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i odnosi się do dnia wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.  

więcej...

2016-01-27 09:20:29

Przestrzeganie praw człowieka we wschodniej Ukrainie

Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Polska) i Niemiecko – Rosyjska Wymiana (Niemcy) zapraszają na prezentację raportów przygotowanych na podstawie monitoringów przestrzegania praw człowieka zrealizowanych we wschodniej Ukrainie w 2015 r. W prezentacji i dyskusji wezmą udział ukraińscy, niemieccy i polscy uczestnicy misji monitoringowych i autorzy raportów. Spotkanie odbędzie się 28 stycznia br. w Warszawie.

więcej...

Szczególnie polecamy

2016-02-04 12:46:38

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. (sygn. K 12/14). Klauzula sumienia lekarzy

Pozornie wyrok ten zdaje się nie mieć nic wspólnego z aborcją, jednak w rzeczywistości w sposób zasadniczy ogranicza kobietom dostęp do legalnego usunięcia ciąży, choć Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu swojego orzeczenia całkowicie aspekt ten pomija. Glosa dr M. Szeroczynskiej

więcej...

2015-12-29 17:39:36

Uchwała Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r. pierwszym krokiem do akceptacji pełnomocnika medycznego w Polsce.

13 maja 2015 r. Sąd Najwyższy podjął bardzo ważną dla stosunków pacjent-lekarz uchwałę. Stwierdził bowiem, że przedstawiciel ustawowy małoletniego może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na ryzykowny zabieg medyczny w znaczeniu art. 34 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz dr Małgorzaty Szeroczyńskiej.

więcej...

2015-10-29 14:57:49

Wyrok TK ws. kwoty wolnej od podatku

W swoim wyroku, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny powiązał tzw. kwotę wolną od podatku z konstytucyjne gwarantowanym minimum egzystencji. komentarz Adama Ploszki do orzeczenia TK z 28 października 2015 r. 

więcej...

2015-07-21 10:57:33

Oliari i inni przeciwko Włochom

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie ws. Oliari i Inni przeciwko Włochom. W wyroku Trybunał stwierdził, ze europejski konsensus ws. instytucjonalizacji pożycia par jednopłciowych został osiągnięty, zatem Włochy powinny wdrożyć odpowiednią ustawę. Brak ustawy narusza art. 8 Konwencji.

więcej...

2015-07-07 15:50:01

Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW / Helena Vandersteen i in.

Komentarz autorstwa s. Wilka do wyroku TSUE w sprawie Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW / Helena Vandersteen i in. Wyrok dotyczy oceny dzieła o charakterze karykatury i styku kilku wartości - swobody wypowiedzi, prawa własności oraz niedyskryminacji.

więcej...