Aktualności

2015-01-29 14:15:06

Raport Human Rights Watch za 2014 r.

Human Rights Watch opublikowało coroczny raport o przestrzeganiu praw człowieka na świecie. Raport został przygotowany przez ekspertów HRW i dotyczy pond 90 państw, w tym Polski.

więcej...

2015-01-28 11:08:26

28 stycznia - Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

więcej...

2015-01-27 11:30:02

27 stycznia Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dzień został uchwalony 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy.

więcej...

2015-01-26 12:47:15

Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość

"Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość" to najnowsza publikacja, w której zawarta jest analiza dotychczasowych osiągnięć instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej i istniejących wciąż wyzwań związanych z jej funkcjonowaniem od ponad 20 lat. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.  

więcej...

2015-01-21 20:10:50

Zaproszenie na debatę "Fora ze dwora. Co robić z hejtem w Internecie?"

Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego „Fundusz Mediów” zapraszają na debatę oksfordzką "Fora ze dwora. Co robić z hejtem w Internecie?", która odbędzie się we wtorek, 27 stycznia br., o godzinie 19:00 w Barze Studio (Plac Defilad 1, PKiN) w Warszawie.

więcej...

Szczególnie polecamy

2014-12-18 12:02:03

Otyłość jako podstawa dyskryminacji

18 grudnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym podkreślono, że unijne prawo  antydyskryminacyjne można interpretować w ten sposób, że otyłość pracownika może stanowić o jego niepełnosprawności, a w związku z tym nierówne traktowanie go z tego powodu jest zakazane.

więcej...

2014-12-02 20:35:15

Status uchodźcy z powodu prześladowań z powodu orientacji seksualnej

Ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE ws. uchodźców poszukujących ochrony międzynarodowej przed prześladowaniem z powodu orientacji seksualnej. Trybunał podkreślił, że przepisy UE, w tym Karta Praw Podstawowych stoją na przeszkodzie możliwości stosowania procedur, ktore naruszają godność i prawo do życia prywatnego takich osób.

więcej...

2014-11-25 13:34:17

K.C. przeciwko Polsce

25 listopada 2014 r. ETPCz wydał wyrok ws K.C. przeciwko Polsce, w którym skarżąca zarzuciła Polsce naruszenie Art. 5 par. 1 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego) poprzez przymusowe umieszczenie jej w domu opieki społecznej.

więcej...

2014-09-21 15:33:27

TK o ustawie Prawo o zgromadzeniach

18 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski grup posłów na Sejm oraz RPO dotyczące przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Część przepisów ustawy uznano za niezgodne z Konstytucją RP. 

więcej...

2014-08-09 18:38:31

SAS przeciwko Francji

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do uzewnętrzniania przynależności wyznaniowej za pomocą symboliki religijnej i charakterystycznych elementów ubioru budzą zwykle duże zainteresowanie opinii publicznej. Jest to zrozumiałe, bo zazwyczaj gra toczy się o coś więcej niż tylko o odzież i symbole – przy okazji sporów tego typu ścierają się przeciwstawne wizje miejsca religii w życiu publicznym oraz powstają pytania o granice respektowania odmienności religijnej. Nie inaczej stało się w przypadku wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 lipca 2014 r. (skarga nr 43835/11), wydanego przez Wielką Izbę ETPCz w sprawie S.A.S. przeciwko Francji.

więcej...