Aktualności

2014-08-11 16:44:24

Kurs "Biznes a prawa człowieka"

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie "Biznes a prawa człowieka" prowadzony w ramach Uniwersytetu Warszawskiego. Kurs prowadzony będzie przez pracowników Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW.

więcej...

2014-07-30 20:22:38

Wyrok TK ws. billingów i podsłuchów

30 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny, na wniosek RPO uznał część przepisów regulujących dostęp służb specjalnych do billingów obywateli oraz zasady stosowania przez nie kontroli operacyjnej za niezgodne z Konstytucją RP.

więcej...

2014-07-23 10:38:44

Debata "Problemy osób w homoseksualnych związkach partnerskich w Polsce"

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka zapraszają na debatę, w której udział wezmą m.in. prawnicy/prawniczki specjalizujący się w prawie europejskim i prawach człowieka. Debata odbędzie się 31 lipca w Sejmie RP.

więcej...

2014-07-13 22:17:55

Unia Europejska oczami kobiet. Polityka rządu, równość płci i polskie organizacje kobiece.

Fundacja im. H. Boella opublikowała analizę autorstwa dr Magdaleny Grabowskiej pt. "Unia Europejska oczami kobiet. Polityka rządu, równość płci i polskie organizacje kobiece". W analizie poruszono m.in. efektywność działania polskiego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego i wpływu legislacji UE na prawo polskiego w zakresie równego traktowania.

więcej...

2014-07-10 17:49:57

Roczny raport ECRI już dostępny

Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (organ Rady Europy) opublikowała swój coroczny raport obejmujący okres 2013 r. W raporcie Komisja wezwała m.in. do odpowiednich działań w kierunku ograniczania aktywności organizacji ekstremistycznych wzywających do eskalacji przemocy na tle rasowym i etnicznym.  

więcej...

Szczególnie polecamy

2014-08-09 18:38:31

SAS przeciwko Francji

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do uzewnętrzniania przynależności wyznaniowej za pomocą symboliki religijnej i charakterystycznych elementów ubioru budzą zwykle duże zainteresowanie opinii publicznej. Jest to zrozumiałe, bo zazwyczaj gra toczy się o coś więcej niż tylko o odzież i symbole – przy okazji sporów tego typu ścierają się przeciwstawne wizje miejsca religii w życiu publicznym oraz powstają pytania o granice respektowania odmienności religijnej. Nie inaczej stało się w przypadku wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 lipca 2014 r. (skarga nr 43835/11), wydanego przez Wielką Izbę ETPCz w sprawie S.A.S. przeciwko Francji.

więcej...

2014-08-09 18:11:20

S.A.S. v. FRANCE

Komentarz autorstwa dr Wojciecha Brzozowskiego do wyroku ETPCz ws. S.A.S. przeciwko Francji w sprawie uzewnętrzniania przynależności wyznaniowej za pomocą symboliki religijnej.

więcej...

2014-07-30 20:39:23

Rodzina nie dla osoby uzgadniającej płeć. Wyrok ETPCz ws. Hämäläinen przeciwko Finlandii

Komentarz Wiktora Dynarskiego, Przewodniczącego Fundacji Trans-Fuzja ws. wyroku ETPCz z 16 lipca 2014. r., w którym Trybunał, uznał, że transseksualność stanowi wystarczający powód do zakończenia związku małżeńskiego, nawet gdy osoby będące w związku nie widzą powodu do rozwodu bądź innego zakończenia relacji.

więcej...

2013-12-12 12:15:50

Wyrok z 18 czerwca 2013 r. w sprawie Nencheva i in. v. Bułgaria

Skarga dotyczyła zgonów piętnaściorga dzieci i młodych osób, które miały miejsce zimą 1996-1997 w domu pomocy społecznej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w miejscowości Dzhurkovo w Bułgarii. Najprawdopodobniej przyczyną tych zgonów były bardzo złe warunki pobytowe. Najprawdopodobniej, gdyż nigdy oficjalnie nie wyjaśniono przyczyny tych zgonów, co w dużym stopniu wynikło z faktu nieprzeprowadzenia sekcji zwłok i dwuletniej zwłoki z wszczęciem postępowania karnego w ich sprawie

więcej...

2013-11-07 13:55:44

Vallianatos i Inni przeciwko Grecji

7 listopada 2013 Wielka Izba ETPCz wydała wyrok w sprawie Vallianatos i Inni przeciwko Grecji wskazując, większością 16 do 1 głosów, że Grecja uniemożliwiając zawarcie związku cywilnego osobom tej samej płci naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. komentarz do wyroku autorstwa Tomasza Dudka.

więcej...