Aktualności

2015-05-28 09:41:19

Konferencja pt. Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w ramach obchodzonego jubileuszu 25-lecia zaprasza na konferencję pt. "Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych". Konferencja odbędzie się 12 czerwca br. w Warszawie.  

więcej...

2015-05-21 14:07:52

Rezolucja Parlamentu Europejskiego ws pełnej implementacji przepisów Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych

21 maja br. Parlament Europejski wezwał do pełnego wdrożenia przepisów Konwencji i do bardziej efektywnego zwalczania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Parlament wezwał także Radę do jak najszybszego przyjęcia projektu Dyrektywy Horyzontalnej, która wprowadza zakaz dyskryminacji z powodu niepełnosprawności w różnych sferach życia.

więcej...

2015-05-16 14:05:00

17 maja - Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią

7 maja 1990 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie uznała, że homoseksualność nie jest schorzeniem psychicznym. Dlatego 17 maja został ogłoszony w 2005 roku Międzynarodowym Dniem Walki z Homofobią (International Day Against Homophobia – IDAHO).

więcej...

2015-05-16 14:03:45

Zaproszenie na kurs "Course on International Protection of Human Rights – Resolution of Conflicts Concerning Minorities"

W dniach 31 sierpnia – 9 września 2015 r. odbędzie się XXIV edycja kursu letniego International Protection of Human Rights – Resolution of Conflicts Concerning Minorities organizowanego przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

więcej...

2015-05-13 17:54:25

Instytucje europejskie o prawach osó interseksualnych

Agencja Praw Podstawowych UE opublikowała dokument o sytuacji osób interseksualnych. Także Komisarz Praw Człowieka Rady Europy opublikował swoje stanowisko wobec tej grupy społecznej, w którym podkreślił konieczność ochrony praw osób interseksualnych.  

więcej...

Szczególnie polecamy

2015-04-27 21:46:02

Uchwała Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 102/14) – prawie pozytywny przykład realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami

Komentarz dr M. Szeroczyńskiej do uchwały z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. III CZP 102/14), w której Sąd Najwyższy potwierdził, że osoba z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, o ile posiada zdolność procesową, jest uprawniona do działania w postępowaniu jako strona (uczestnik), w tym do udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

więcej...

2015-03-15 14:00:33

Kanada mówi tak medycznie wspomaganemu samobójstwu

Glosa autorstwa dr Małgorzaty Szeroczyńskiej do wyroku kanadyjskiego Sądu Najwyższego w sprawie Carter v. Canada, w którym stwierdzono, że nieuleczalnie chorzy zdolni do wyrażenia świadomej decyzji, którzy doznają długotrwałych nieznośnych cierpień, mają konstytucyjne prawo do medycznie wspomaganego samobójstwa.

więcej...

2015-03-10 13:52:16

Y. Y. v. Turkey

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dziś orzeczenie ws. osoby transpłciowej, której władze odmówiły zgody na zabieg korekty płci z uwagi na fakt, iż nie pozbawiała ona całkowicie możliwości płodzenia.    

więcej...

2015-02-21 17:22:01

Zoran Spasic

Komentarz autorstwa Piotra Słowińskiego do wyroku TSUE ws. Zorana Spasica, w którym Trybunał zbadał zgodność Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach z Kartą Praw Podstawowych UE.    

więcej...

2014-12-18 12:02:03

Otyłość jako podstawa dyskryminacji

18 grudnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym podkreślono, że unijne prawo  antydyskryminacyjne można interpretować w ten sposób, że otyłość pracownika może stanowić o jego niepełnosprawności, a w związku z tym nierówne traktowanie go z tego powodu jest zakazane.

więcej...