Aktualności

2015-02-28 11:40:29

Publikacja MSW o apobieganiu przestępstwom z nienawiści,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało publikację nt zapobieganiu zjawisku przestępstwom z nienawiści. Publikacja zawiera także analizę barier w zwalczaniu tego rodzaju przestępstw a także promuje dobre praktyki z wybranych krajów UE.  

więcej...

2015-02-25 19:28:50

Raport EQUINET nt. molestowania i molestowania seksualnego już dostępny!

EQUINET - Europejska Sieć Urzędów ds Równego Traktowania opublikowała raport nt. molestowania i molestowania seksualnego. W raporcie dokonano analizy roli krajowych urzędów ds. równości w zwalczaniu tych szkodliwych zjawisk.  

więcej...

2015-02-19 17:46:21

ETPCz odrzucił odwołanie Polski ws. więzień CIA

17 lutego br. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił odwołanie rządu polskiego ws. wyroku z 2014 r. Decyzja panelu 5 sędziów o odmowie przekazania odwołania do Wielkiej izby jest ostateczna.

więcej...

2015-02-19 17:41:18

Raport nt. odmów wszczęcia i umorzeń ws. przestępstwa zgwałcenia

Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania opublikowała raport z badań aktowych dot. omowy wszczęcia i umorzenia postępowań w sprawach o zgwałcenia popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania.

więcej...

2015-02-11 13:03:19

Wystawa fotograficzna „Prawa Człowieka. Dostrzegam. DZIEDZICTWO”

Zapraszamy na wystawę fotograficzną „Prawa Człowieka. Dostrzegam. DZIEDZICTWO” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie. 19 lutego – 10 marca 2015 r.  (godz. 12.00 – 19.00), Oranżeria Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

więcej...

Szczególnie polecamy

2015-02-21 17:22:01

Zoran Spasic

Komentarz autorstwa Piotra Słowińskiego do wyroku TSUE ws. Zorana Spasica, w którym Trybunał zbadał zgodność Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach z Kartą Praw Podstawowych UE.    

więcej...

2014-12-18 12:02:03

Otyłość jako podstawa dyskryminacji

18 grudnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym podkreślono, że unijne prawo  antydyskryminacyjne można interpretować w ten sposób, że otyłość pracownika może stanowić o jego niepełnosprawności, a w związku z tym nierówne traktowanie go z tego powodu jest zakazane.

więcej...

2014-12-02 20:35:15

Status uchodźcy z powodu prześladowań z powodu orientacji seksualnej

Ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE ws. uchodźców poszukujących ochrony międzynarodowej przed prześladowaniem z powodu orientacji seksualnej. Trybunał podkreślił, że przepisy UE, w tym Karta Praw Podstawowych stoją na przeszkodzie możliwości stosowania procedur, ktore naruszają godność i prawo do życia prywatnego takich osób.

więcej...

2014-11-25 13:34:17

K.C. przeciwko Polsce

25 listopada 2014 r. ETPCz wydał wyrok ws K.C. przeciwko Polsce, w którym skarżąca zarzuciła Polsce naruszenie Art. 5 par. 1 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego) poprzez przymusowe umieszczenie jej w domu opieki społecznej.

więcej...

2014-09-21 15:33:27

TK o ustawie Prawo o zgromadzeniach

18 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski grup posłów na Sejm oraz RPO dotyczące przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Część przepisów ustawy uznano za niezgodne z Konstytucją RP. 

więcej...