Aktualności

2015-03-23 16:03:47

Konferencja: konsekwencje polityczne i prawne opinii TSUE nr 2/13 w sprawie przystąpienia UE do EKPC

Zespół Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na konferencję pt.:Konsekwencje polityczne i prawne opinii TSUE nr 2/13w sprawie przystąpienia unii europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. „Złapał Kozak Tatarzyna,a Tatarzyn za łeb trzyma”. Konferencja odbędzie się 27.04.2015 w Warszawie w Pałacu Staszica w sali 203 Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w godz. 10.00.14.00.

więcej...

2015-03-19 10:59:21

Przystąpienie UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Zapraszamy do lektury podsumowania głosów w debacie prawniczej nt. Opinii TSUE nt. przystąpienia EU do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tekst został przygotowany przez Aleksandrę Chudaś. 

więcej...

2015-03-13 09:36:32

Wykład pt. „Prawo wobec mowy nienawiści” na temat mowy nienawiści oraz prawnych konsekwencji jej stosowania."

W ramach Tygodnia Walki z Rasizmem zapraszamy na wykład dr Aleksandry Gliszczyńskiej-Grabias pt. „Prawo wobec mowy nienawiści” na temat mowy nienawiści oraz prawnych konsekwencji jej stosowania". Podczas wystąpienia zastanowimy się m.in. czym jest mowa nienawiści, jak możemy ją rozpoznać oraz jakie mechanizmy prawne pozwalają na skuteczne reagowanie lub ograniczanie praw w stosunku do osób, które ją stosują.

więcej...

2015-03-13 09:34:48

Instytucjonalizacja pożycia par jednopłciowych - mapa prawna

Międzynarodowa kancelaria prawna Jones Day uruchomiła portal internetowy, który w całości poświęcony jest analizie systemów prawnych wszystkich państw świata w kontekście instytucjonalizacji pożycia par jednopłciowych.

więcej...

2015-03-06 10:56:18

Równouprawnienie plci w UE ciągle wyzwaniem

Komisja Europejska opublikowała raport a Eurostat badania statystyczne w obszarze równouprawnienia płci. Badania pokazują m.in., że kwestia równości płci jest ważna dla zdecydowanej większości Europejczyków, a jedną z nierozwiązanych kwestii są wciąż nierówności w wynagrodzeniach.      

więcej...

Szczególnie polecamy

2015-03-15 14:00:33

Kanada mówi tak medycznie wspomaganemu samobójstwu

Glosa autorstwa dr Małgorzaty Szeroczyńskiej do wyroku kanadyjskiego Sądu Najwyższego w sprawie Carter v. Canada, w którym stwierdzono, że nieuleczalnie chorzy zdolni do wyrażenia świadomej decyzji, którzy doznają długotrwałych nieznośnych cierpień, mają konstytucyjne prawo do medycznie wspomaganego samobójstwa.

więcej...

2015-03-10 13:52:16

Y. Y. v. Turkey

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dziś orzeczenie ws. osoby transpłciowej, której władze odmówiły zgody na zabieg korekty płci z uwagi na fakt, iż nie pozbawiała ona całkowicie możliwości płodzenia.    

więcej...

2015-02-21 17:22:01

Zoran Spasic

Komentarz autorstwa Piotra Słowińskiego do wyroku TSUE ws. Zorana Spasica, w którym Trybunał zbadał zgodność Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach z Kartą Praw Podstawowych UE.    

więcej...

2014-12-18 12:02:03

Otyłość jako podstawa dyskryminacji

18 grudnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym podkreślono, że unijne prawo  antydyskryminacyjne można interpretować w ten sposób, że otyłość pracownika może stanowić o jego niepełnosprawności, a w związku z tym nierówne traktowanie go z tego powodu jest zakazane.

więcej...

2014-12-02 20:35:15

Status uchodźcy z powodu prześladowań z powodu orientacji seksualnej

Ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE ws. uchodźców poszukujących ochrony międzynarodowej przed prześladowaniem z powodu orientacji seksualnej. Trybunał podkreślił, że przepisy UE, w tym Karta Praw Podstawowych stoją na przeszkodzie możliwości stosowania procedur, ktore naruszają godność i prawo do życia prywatnego takich osób.

więcej...