Aktualności

2015-11-25 14:05:29

"„Wolność wypowiedzi - gwarancje i granice”. Debata z okazji Europejskiego Dnia Prawnika

Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka zapraszają na debatę pt "Wolność wypowiedzi - gwarancje i granice", która odbędzie się w ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE.

 

więcej...

2015-11-18 18:25:25

Raport FRA. "Nadzór służb wywiadowczych: prawa podstawowe, zabezpieczenia i środki prawne w Unii Europejskiej – odwzorowanie ram prawnych państw członkowskich".

W dniu 18 listopada br. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) opublikowała raport pt. "Nadzór służb wywiadowczych: prawa podstawowe, zabezpieczenia i środki prawne w Unii Europejskiej – odwzorowanie ram prawnych państw członkowskich".

więcej...

2015-11-07 12:09:27

9 listopada - Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

9 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Został on ustanowiony w 1989 roku na pamiątkę Nocy Kryształowej – zorganizowanych przez władze pogromów Żydów na ogromną skalę, które miały miejsce na terenie Niemiec w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku.

więcej...

2015-11-02 17:09:24

Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego. Konferencja.

Naczelna Rada Adwokacka i działająca przy niej Komisja Praw Człowieka zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. "Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego". Konferencja odbędzie się 21 listopada w Warszawie.   

więcej...

2015-11-01 15:51:45

Raport nt. dyskryminacji w EU w 2015 r.

Eurobarometer opublikował raport nt. dyskryminacji w EU za 2015 r. Wg badań, dyskryminacja rasowa oraz ta motywowana orientacją seksualną i tożsamością płciową jest bardziej widoczna niż w poprzednich latach.

więcej...

Szczególnie polecamy

2015-10-29 14:57:49

Wyrok TK ws. kwoty wolnej od podatku

W swoim wyroku, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny powiązał tzw. kwotę wolną od podatku z konstytucyjne gwarantowanym minimum egzystencji. komentarz Adama Ploszki do orzeczenia TK z 28 października 2015 r. 

więcej...

2015-07-21 10:57:33

Oliari i inni przeciwko Włochom

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie ws. Oliari i Inni przeciwko Włochom. W wyroku Trybunał stwierdził, ze europejski konsensus ws. instytucjonalizacji pożycia par jednopłciowych został osiągnięty, zatem Włochy powinny wdrożyć odpowiednią ustawę. Brak ustawy narusza art. 8 Konwencji.

więcej...

2015-07-07 15:50:01

Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW / Helena Vandersteen i in.

Komentarz autorstwa s. Wilka do wyroku TSUE w sprawie Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW / Helena Vandersteen i in. Wyrok dotyczy oceny dzieła o charakterze karykatury i styku kilku wartości - swobody wypowiedzi, prawa własności oraz niedyskryminacji.

więcej...

2015-06-24 12:41:03

Andre Lawrence Shepherd przeciwko Bundesrepublik Deutschland

Komentarz autorstwa N. Hetmańskiej do wyroku TSUE ws. Andre Lawrence Shepherd przeciwko Bundesrepublik Deutschland. Trybunał uznał, że ochrona międzynarodowa może przysługiwać dezerterom, włączając członków personelu militarnego, którzy odmawiają udziału w służbie wojskowej ze względu na obawę przed popełnieniem w związku z jej wykonywaniem zbrodni wojennych.

więcej...

2015-06-21 18:34:00

Rachwalski Ferenc przeciwko Polsce

Komentarz (w j. angielskim) autorstwa K. Siemaszko do wyroku Rachwalski i Ferenc przeciwko Polsce. Trybunał stwierdził swoim wyroku, że doszło do naruszenia art. 3 i 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Skarga dotyczyła nieproporcjonalności środków użytych przez Policję wobec osób zamieszkujących skłot. 

więcej...