Aktualności

2016-04-26 20:21:20

Zaproszenie do wzięcia udziału w Tygodniu Konstytucyjnym

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w Tygodniu Konstytucyjnym, który odbędzie się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku. W ramach wydarzenia prawnicy przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

więcej...

2016-04-23 06:03:32

Cykl wykładów "Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji"

Helsińska Fundację Praw Człowieka i Polska Rada Biznesu zaprasza do wzięcia udziału w cyklu wykładów pt. "Biznes a prawa człowieka – współczesny stan dyskusji". W ramach projektu odbędą się wykłady połączone z dyskusją na tematy z pogranicza biznesu i ochrony praw człowieka.

więcej...

2016-04-19 17:26:14

Debata: "PRAWA REPRODUKCYJNE W POLSCE: ZAKAZ, KOMPROMIS, CZY WYBÓR?"

Fundacja im. Friedricha Eberta we współpracy z Fundacją ICRA serdecznie zapraszają na XXI seminarium w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej. Debata odbędzie się w czwartek, 21 kwietnia 2016, godzina 18.00, Centrum Szkoleniowe Sienna ul. Sienna 73, Warszawa.

więcej...

2016-04-16 06:50:47

Departament Stanu USA wydał kolejny raport o prawach człowieka na świecie

Departament Stanu USA wydał kolejny, roczny raport o stanie przestrzegania praw człowieka na świecie. W raporcie podniesiono, że ,Polska wciąż zmaga się z problemem ksenofobii i rasizmu, w tym antysemityzmu, który prowadzi do aktów agresji zarówno w mowie jak i w czynach. 

więcej...

2016-04-12 17:27:48

Konferencja "„Polityka równości. Stan gry. Rekomendacje”

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt. „Polityka równości. Stan gry. Rekomendacje”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2016 r.

więcej...

Szczególnie polecamy

2016-02-22 17:46:36

Strasburski Trybunał o wolność słowa pośredników internetowych. Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) oraz Index.hu ZRT p. Węgrom

Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz drugi, na kanwie sprawy węgierskiej, Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) oraz Index.hu ZRT p. Węgrom (skarga nr 22947/13) wypowiedział się na temat odpowiedzialności pośredników za komentarze osób trzecich. Komentarz Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej.

więcej...

2016-02-04 12:46:38

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. (sygn. K 12/14). Klauzula sumienia lekarzy

Pozornie wyrok ten zdaje się nie mieć nic wspólnego z aborcją, jednak w rzeczywistości w sposób zasadniczy ogranicza kobietom dostęp do legalnego usunięcia ciąży, choć Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu swojego orzeczenia całkowicie aspekt ten pomija. Glosa dr M. Szeroczynskiej

więcej...

2015-12-29 17:39:36

Uchwała Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r. pierwszym krokiem do akceptacji pełnomocnika medycznego w Polsce.

13 maja 2015 r. Sąd Najwyższy podjął bardzo ważną dla stosunków pacjent-lekarz uchwałę. Stwierdził bowiem, że przedstawiciel ustawowy małoletniego może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na ryzykowny zabieg medyczny w znaczeniu art. 34 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz dr Małgorzaty Szeroczyńskiej.

więcej...

2015-10-29 14:57:49

Wyrok TK ws. kwoty wolnej od podatku

W swoim wyroku, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny powiązał tzw. kwotę wolną od podatku z konstytucyjne gwarantowanym minimum egzystencji. komentarz Adama Ploszki do orzeczenia TK z 28 października 2015 r. 

więcej...

2015-07-21 10:57:33

Oliari i inni przeciwko Włochom

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie ws. Oliari i Inni przeciwko Włochom. W wyroku Trybunał stwierdził, ze europejski konsensus ws. instytucjonalizacji pożycia par jednopłciowych został osiągnięty, zatem Włochy powinny wdrożyć odpowiednią ustawę. Brak ustawy narusza art. 8 Konwencji.

więcej...