Aktualności

2016-07-14 12:10:55

Debata: Dlaczego potrzebujemy Rzeczników Praw Obywatelskich we współczesnej Europie?

Ambasada Austrii w Polsce, Instytut Spraw Publicznych oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na debatę z udziałem ombudsmanów Austrii, Estonii, Hiszpanii, Irlandii i Polski. 

więcej...

2016-07-11 17:12:59

Raport nt. dyskryminacji intersekcjonalnej już dostępny

Europejska sieć - European network of legal experts in gender equality and non-discrimination opublikowała najnowszy raport tematyczny poświęcony zjawisku dyskryminacji intersekcjonalnej - "Intersectional discrimination in EU gender equality and
non-discrimination law"

więcej...

2016-07-11 17:09:49

RPO skarży tzw. ustawę antyterrorystyczną do Trybunału Konstytucyjnego

Zdaniem Rzecznika, Ustawa jest sprzeczna z Konstytucją, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – 11 lipca Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

więcej...

2016-05-31 09:39:39

Zaproszenie na konferencję „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”, 10.06.2016

Rzecznik Praw Obywatelskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 r. (piątek) w sali konferencyjnej w siedzibie Rzecznika przy ulicy Długiej 23/25 w Warszawie.

więcej...

2016-05-26 16:25:45

Sprawozdanie Komisji na temat przestrzegania praw podstawowych w UE w 2015 r.

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE za 2015 r. Przedstawiła w nim zarys stosowania praw podstawowych w wielu obszarach polityki UE i w państwach członkowskich.

więcej...

Szczególnie polecamy

2016-08-04 15:47:32

Aliyev i Gadzhiyeva przeciwko Rosji

Komentarz dr Grażyny Baranowskiej do wyroku ETPCz dotyczącego zjawiska tzw. wymuszonych zaginięć, polegającego na pozbawieniu wolności osoby przez funkcjonariuszy państwowych lub grupy działające we współpracy z nimi, przy czym informacje o losach tej osoby są celowo zatajane.

więcej...

2016-05-25 18:18:55

Wyrok ETPCz ws. Biao przeciwko Danii

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok ws. Biao przeciwko Danii, w której stwierdził naruszenie zakazu dyskryminacji  (art. 14 Konwencji) oraz zasady ochrony życia rodzinnego.

więcej...

2016-05-04 13:28:11

Izzettin Doğan i inni p-ko Turcji

26 kwietnia br. Wielka izba ETPCz wydała wyrok ws. zakazu dyskryminacji i wolności religijnej. Sprawa dotyczyła odmowy wydanej przez władze tureckie wyznawcom religii alewickiej w kontekście uznania tej religii,  co za tym idzie, przyznania im należnych praw jako grupie wyznaniowej.    

więcej...

2016-02-22 17:46:36

Strasburski Trybunał o wolność słowa pośredników internetowych. Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) oraz Index.hu ZRT p. Węgrom

Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz drugi, na kanwie sprawy węgierskiej, Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) oraz Index.hu ZRT p. Węgrom (skarga nr 22947/13) wypowiedział się na temat odpowiedzialności pośredników za komentarze osób trzecich. Komentarz Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej.

więcej...

2016-02-04 12:46:38

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. (sygn. K 12/14). Klauzula sumienia lekarzy

Pozornie wyrok ten zdaje się nie mieć nic wspólnego z aborcją, jednak w rzeczywistości w sposób zasadniczy ogranicza kobietom dostęp do legalnego usunięcia ciąży, choć Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu swojego orzeczenia całkowicie aspekt ten pomija. Glosa dr M. Szeroczynskiej

więcej...