Aktualności

2016-05-31 09:39:39

Zaproszenie na konferencję „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”, 10.06.2016

Rzecznik Praw Obywatelskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 r. (piątek) w sali konferencyjnej w siedzibie Rzecznika przy ulicy Długiej 23/25 w Warszawie.

więcej...

2016-05-26 16:25:45

Sprawozdanie Komisji na temat przestrzegania praw podstawowych w UE w 2015 r.

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE za 2015 r. Przedstawiła w nim zarys stosowania praw podstawowych w wielu obszarach polityki UE i w państwach członkowskich.

więcej...

2016-05-24 20:23:24

Podręcznik RE nt. mediacji międzykultorowej dot. środowisk romskich

Rada Europy opublikowała właśnie podręcznik dotyczący mediacji międzykulturowej dot. mniejszości romskiej. Podręcznik włącza perspektywę praw człowieka do tematyki mediacji międzykulturowej i ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy tą mniejszością a władzami publicznymi.

więcej...

2016-05-16 12:41:52

Debata “Prawa Człowieka w XXI wieku”

Rzecznik Praw Obywatelskich, Biuro Praw Człowieka OBWE oraz Instytut Nauk Prawnych PAN zapraszają na debatę, która odbędzie się 24 maja o godz. 11.30 w siedzibie PAN w Warszawie.

więcej...

2016-05-15 10:03:06

Kurs on-line: "Introduction to the International Protection of Human Rights"

The Human Rights Institute of Catalonia zaprasza do wzięcia udziału w kursie on-line ""Introduction to the International Protection of Human Rights". Kurs będzie trwał od 1 do 30 czerwca br.

więcej...

Szczególnie polecamy

2016-05-25 18:18:55

Wyrok ETPCz ws. Biao przeciwko Danii

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok ws. Biao przeciwko Danii, w której stwierdził naruszenie zakazu dyskryminacji  (art. 14 Konwencji) oraz zasady ochrony życia rodzinnego.

więcej...

2016-05-04 13:28:11

Izzettin Doğan i inni p-ko Turcji

26 kwietnia br. Wielka izba ETPCz wydała wyrok ws. zakazu dyskryminacji i wolności religijnej. Sprawa dotyczyła odmowy wydanej przez władze tureckie wyznawcom religii alewickiej w kontekście uznania tej religii,  co za tym idzie, przyznania im należnych praw jako grupie wyznaniowej.    

więcej...

2016-02-22 17:46:36

Strasburski Trybunał o wolność słowa pośredników internetowych. Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) oraz Index.hu ZRT p. Węgrom

Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz drugi, na kanwie sprawy węgierskiej, Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete (MTE) oraz Index.hu ZRT p. Węgrom (skarga nr 22947/13) wypowiedział się na temat odpowiedzialności pośredników za komentarze osób trzecich. Komentarz Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej.

więcej...

2016-02-04 12:46:38

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r. (sygn. K 12/14). Klauzula sumienia lekarzy

Pozornie wyrok ten zdaje się nie mieć nic wspólnego z aborcją, jednak w rzeczywistości w sposób zasadniczy ogranicza kobietom dostęp do legalnego usunięcia ciąży, choć Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu swojego orzeczenia całkowicie aspekt ten pomija. Glosa dr M. Szeroczynskiej

więcej...

2015-12-29 17:39:36

Uchwała Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r. pierwszym krokiem do akceptacji pełnomocnika medycznego w Polsce.

13 maja 2015 r. Sąd Najwyższy podjął bardzo ważną dla stosunków pacjent-lekarz uchwałę. Stwierdził bowiem, że przedstawiciel ustawowy małoletniego może udzielić pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na ryzykowny zabieg medyczny w znaczeniu art. 34 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz dr Małgorzaty Szeroczyńskiej.

więcej...