Komentarze: prawaczlowieka.edu.pl http://www.prawaczlowieka.edu.pl Komentarze: prawaczlowieka.edu.pl pl Copyright (C) prawaczlowieka.edu.pl Wed, 2 Aug 2006 21:29:37 +0200 Komentarze: prawaczlowieka.edu.pl http://www.prawaczlowieka.edu.pl/imgs/Logo.png http://www.prawaczlowieka.edu.pl/ 68 25 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=014a1aa3f7a2c6578a3fa48e3dd84f775925489f-k3 Do dokumentu: Zasady Yogyakarty w języku polskim (Aktualności) Mariusz: W Polskim systemie pranym trudno będzie o 100% respektowanie owych zasad, że już nie wspomnę o ich w... Komentarze 2009-11-29 23:45:23 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=ee16ee0fa7f21a4101793582e1cf4b24fef9f948-k3 Do dokumentu: Zasady Yogyakarty w języku polskim (Aktualności) Michał: wszystkie te zasady mogą pozostać pustymi frazesami i pustymi pozbawionym realnej egzystencji słowa... Komentarze 2009-11-28 01:19:21 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=8f98b68c4d83cf50f7c863fe577a2c5e38b43236-k3 Do dokumentu: Zasady Yogyakarty w języku polskim (Aktualności) Lena: Dla mnie jest to sprawa bardzo drażliwa i osobista a wręcz można powiedzieć wstydliwa, szanuje ludz... Komentarze 2009-11-27 00:53:41 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=6cc71d91778fcdda0eb8709e9348240b251afe5e-k3 Do dokumentu: Zasady Yogyakarty w języku polskim (Aktualności) Patryk: zasady są bardzo ostre, jednak nie wiem czy w społeczeństwie tak bardzo poróżnionym będą one w pełn... Komentarze 2009-11-26 22:45:02 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=3b69df951b3d4c18c3cb681597fbb9bba88d799c-k3 Do dokumentu: Zasady Yogyakarty w języku polskim (Aktualności) Tomek: Uwaga czysto językowa - czy nie lepiej brzmiałaby po polsku nazwa "zasady z Yogyakarty"? W końcu ni... Komentarze 2009-11-17 14:26:43 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=ec2b67d5467580f9f9fea7878374ced969f38129-c0 Do dokumentu: Odmowa udziału w zajęciach szkolnych dzieci należących do kościoła Baptystów (Orzeczenia) Robert Rybski, Martyna Sabat: Pojęcie nakazu zachowania neutralności państwa (szeroko rozumianego: obejmującego instytucje publicz... Komentarze 2009-10-17 08:50:31 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=cf2f328d24859d56d55d2b610b12525e60b21895-c0 Do dokumentu: Przekroczenie granic krytyki dziennikarskiej (Orzeczenia) Magdalena Inglot: Orzeczeniem z 5 czerwca 2009 r. ( I CSK 465/08) Sąd Najwyższy po raz kolejny podjął się rozważań dot... Komentarze 2009-10-17 08:20:28 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=f8b5f622dcf940ae97164f7cea68e98da6bf8ac3-c0 Do dokumentu: Nikolova i Velichkova przeciwko Bułgarii (Orzeczenia) Anna Konieczna: Wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r. został wydany w sprawie pani Krastinki Petrovej Nikolovej i pani Vio... Komentarze 2009-10-16 16:24:52 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=6f946e26bbbc095620c42c4453cbf8df7ffca1a0-c0 Do dokumentu: Czasowe przebywanie osadzonych w przeludnionej celi (Orzeczenia) Jan Konieczny: Teza komentowanego wyroku Sądu Najwyższego wskazuje, że osadzenie skazanego w celi w warunkach, w kt... Komentarze 2009-10-16 15:33:25 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dzial=komentarze&komentarz=07fd89a40a3755e21a5884640f23eaf59b66df35-c0 Do dokumentu: Forminster Enterprises Limited przeciwko Czechom (Orzeczenia) Dawid Sześciło: W styczniu 1997 r. zarejestrowana na Cyprze spółka Forminster Enterprises Limited (skarżąca) nabyła ... Komentarze 2009-10-15 16:41:03