Aktualności: prawaczlowieka.edu.pl http://www.prawaczlowieka.edu.pl Aktualności: prawaczlowieka.edu.pl pl Copyright (C) prawaczlowieka.edu.pl Wed, 2 Aug 2006 21:29:37 +0200 Aktualności: prawaczlowieka.edu.pl http://www.prawaczlowieka.edu.pl/imgs/Logo.png http://www.prawaczlowieka.edu.pl/ 68 25 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=87a58831a3f052f220a9e6dff87a7cad0d1052ab-d3 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka To święto obchodzone corocznie 10 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku. Aktualności 2016-12-10 09:49:31 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=de81d9d9c77a733524fab8bcc691f1ebd5a69f6e-d3 OBWE opublikowała raport nt. przestępstw z nienawiści za rok 2015 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przedstawiła raport, który dotyczy 5357 incydentów o charakterze przestępstw motywowanych nienawiścią. W raporcie ujęta została także Polska. Aktualności 2016-11-17 20:12:09 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=3ac0b1284201deeda8488a82e2b9b8c11e5d51b4-d3 FIDH o atakach na państwo prawa na Węgrzech FIDH - Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka, największa na świecie sieć organizacji działajacych na rzecz praw człowieka opublikowało swój krytyczny raport nt. erozji państwa prawa na Węgrzech w ostatnich 6 latach. Aktualności 2016-11-08 16:41:18 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=4f221ee9a76b15f3f2737e7344ca4453902fb586-d3 Komitet Praw Człowieka ONZ wydał rekomendacje pod adresem Polski Zalecono m.in. jak najszybsze opublikowanie wszystkich wyroków TK, zaapelowano o skuteczniejszą walkę z przestępstwami z nienawiści, o zaprzestanie dalszego ograniczania do przerywania ciąży, reformę prawa antydyskryminacyjnego. Aktualności 2016-11-06 19:27:29 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=1eb904b6d0c2a41af59e2d1fdd0e10624d94c81a-d3 Polska przedstawiła raport Komitetowi Praw Człowieka ONZ Polski rząd przedstawił Komitetowi Praw Człowieka ONZ raport z wykonywania postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Aktualności 2016-10-20 19:27:24 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=5527e76c85e5b71c6defa5f0099519b1d67b4627-d3 Konferencja nt. równych płac bez względu na płeć Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na konferencję pt. „Close the Deal, Fill the Gap” - "Koniec negocjacji - czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn, która odbędzie się 16 listopada 2016 roku w Katowicach. Aktualności 2016-10-08 17:55:18 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=64784bedd53258d0152783e812438f26f69da48c-d3 Raport RPO pt. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich, chciałabym zaprasza do udziału w seminarium, które odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 6 października br. w godzinach 10:30-14:40 przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie. Aktualności 2016-09-27 19:42:17 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=a8f3809c6de28975c83009f6e2911b81f95e5b5a-d3 Konferencja "Adwokatura w obronie praw człowieka" Naczelna Rada Adwokacka oraz Komisja Praw Człowieka przy NRA zapraszają na konferencję, która odbędzie się 15 października br. w Warszawie. Aktualności 2016-09-21 10:15:56 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=be98fbb5fef1a2a7ce8be317fcbce6b1912024c3-d3 Tydzień Konstytucyjne - drugia edycja Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza na jesienną edycję tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 17-23 października 2016 r. W ramach projektu prawnicy przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Aktualności 2016-09-15 17:50:55 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=e41c8fd8d6da74a91fc96008280baea77725b5a7-d3 nowe Uwagi Ogólne Komitetu ONZ ds Praw Osób z Niepełnosprawnościami 26 sierpnia 2016 r. Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami - organ traktatowy ustanowiony Konwencją ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami (CPRD) przyjął dwie ważne tzw. Uwagi Ogólne (General Comments): ws. praw dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami oraz ws. edukacji osób z niepełnosprawnościami. Aktualności 2016-09-01 14:48:36